Ø3 m brann- og vannmagasin installeres i vanskelig terreng på Nordkjosbotn

Videoen viser 2 stk 40m Ø3m tanker som blir sammensveist av 6 meters rørlengder i et vanskelig tilgjengelig...

Produksjon av 100% tett PE vannkum

Kummen lages av 1600 PE kum-emne med støpt armert betongbunn med egenutviklet konsoll og braketter i konstruksjonsstål.

Produksjon og levering av sedimentering tank til renseanlegg Sommarøya i Troms.

Renseanlegger skal betjene 100 personenheter og fungerer med selvfall gjennom hele systemet. Tankene er laget av profilrør.

2 m kulvert på Ifjordfjeller. RV 1

På Ifjordfjellet er det flere bekkelukkinger som er laget med lange rør slik at veiens naturlige profil blir...

1400 profilrør installeres under vann i Karperdalen

20m 1400 Profilrør installeres på 3 m leggedyp i Karperdalen på Senja. Utførende er TP maskin.

Produksjon og levering av 450 og 710 SDR 9 rør til Tromsøya, Kroken og Tønsnes som sjøledninger

Filmen forteller om Haplast, produksjon og levering til Tromsø.

1600 profilrør installasjon ved Linken E8 til Tromsø

Videoen viser en lang bekkelukking under E8 ved linken. Det er benyttet 1600 profilrør fra Haplast.

1400 Profilrør fra Haplast på Nordkjosbotn

Bekkelukking installert i 2013 under industriveien til det nye industri området på Nordkjosbotn i Troms.

Snuing av 710 SDR 9 rør i 200 m lengde på Lyngenfjorden.

PE rør flyter godt og gir liten motstand under slep i sjø.

Overlevering av 450 SDR 9 rør i slepelengder.

Filmen viser hvordan PE rør lange lengder lettvint kan handteres på vann og på sjø.

Levering av slamdeponitank til Sommarøya.

Tankene er lette og sterke. Løft gjøres enkelt med stropper som går rundt hele røret.

Levering av 2,1 km med 710 SDR9

Store rørmengder transporteres effektivt.

De første 710 SDR 9 rørene til Tromsø

Produksjon i vannfylt renne.

Buttsveis av 710 SDR 9

Eksempelfilm som viser buttsveis av store PE rør.