Store profilrør

tanker, veiprosjekter/11/06/2015

Haplast produserer store profilrør med diameter opptil Di 3.000mm. Vi har i 2014 investert i den nyeste KRAH teknologien og kan spesialtilvirke rør i alle SN klasser med bruk av PP slanger opptil Ø75mm. Dette gir vektbesparelser og god materialeutnyttelse. Rørene benyttes som rør til kulverter gjennom vei, bane og til bekkelukkinger. Røremnene benyttes videre til sedimenteringstanker, slamlagre, kummer og vannreservoir for å nevne noe.