Ny Daglig Leder i Haplast AS

administrasjon/18/08/2020

Haplast er i vekst og har i den anledning styrket sin ledelse med ansettelse av ny daglig leder. Dan Nordheim overtok ansvaret som daglig leder i Haplast fra 03.08.2020 og erstatter tidligere leder Geir Hamnvik. Hamnvik vil fortsette i sin rolle som arbeidende styreformann med fokus på selskapets strategiske utvikling.

Dan Nordheim kommer fra flyindustrien og har i årene før dette vært Daglig Leder for Patria konsernets virksomhet i Norge. Denne virksomheten ble i hans periode økt betraktelig og er nå solgt til Kongsberg gruppen. Han har også bakgrunn fra Olje og Gass industrien og produksjon av flydeler gjennom tidligere roller i internasjonale konserner innen disse bransjene

“Haplast er inne i en svært positiv utvikling med god og stabil vekst i omsetning og økende antall nye produkter som treffer vårt marked godt. Dette er noe av det som gjør at det er svært spennende og få mulighet til å bli en del av ledelsen i Haplast. Jeg har sterk tro på at selskapet kan fortsette sin positive vekst og opprettholde og styrke sin posisjon i markedet”, sier ny daglig leder, Dan Nordheim.

For ytterligere informasjon:

Dan Nordheim, daglig leder, dan@haplast.no, tlf. +47 97 50 46 00