Haplast leverte rør for utskifting av stålkulvert på Fv 862 Nordfjorbotn bru i kattfjord mai 2019.

veiprosjekter/04/07/2019

Et hurtig gjennomført prosjekt sammen med Statens Vegvesen for å sikre transporten av vindmøller til vindmølleparken på Kvitfjell.

19-0618 Skorelv bru- Tjenestegjort siden 1966. Korrugert stålrør med diameter på 3,0m Skadegrad 12B i Brutus.

Vannet ledes inn i gammelt rør mens det klargjøres for nytt hovedrør

Tilstand på gammelt rør
Langsgående hull på begge sider av røret
Masser komprimeres lagvis
Nytt rør med dimensjon Ø2490mm innvendig og 22m langt, levert av Haplast Lyngen
Mobilkran løfter røret på 7,5 tonn
Begge rørene lagt (2490mm og 1600mm) Det minste vil kunne ta unna for flom
Elveløpet sett nedstrøms
Elveløpet sett oppstrøms. Elva rensket og fylling er plastret.
Kaldasfalt lagt som midlertidig dekke.

Haplast takker Statens Vegvesen for oppdraget.