Avløpsrensing

Haplast leverer sedimenteringstanker, ventil tanker samt lager tanker for naturlig bunnfall og rensing av faste partikler fra avløps systemer. Bildet viser anlegget levert til Sommerøya i Troms.

Vi hjelper deg å planlegge.

77 71 12 20