Nøkkelferdige vannkummer med tett topp
Ventilkryss innmontert
2500 vannkum installeres.
Tetthetsprøving av vannkum

Vannkummer

Se teknisk info (pdf)

Brukes til: vann-avlop

Haplast lager 100% tette vannkummer i PE med støpt forankringsplate i betong inkludert et eget system for forankring av ventilkryss og annen armatur. Kummene installeres ferdig på fabrikk og alle rørgjennomføringer er helsveiste. Kummen tetthetsprøves før de forlater fabrikken. Det er valgfritt om det benyttes betongplate eller kjegle på kumtopp eller om kummen skal tilvirkes 100% tett også helt opp til flytende ramme/lokk.

Registrering-av-byggemal-vannkummer 07-02-2022

 

 

Filmen viser produksjon av en 100% tett 1600 vannkum i PE. Kummen er nøkkelferdig og løftes som en enhet rett i grøfta og kobles til vann nettet.