Oversiktsbilde over Sommarøya renseanlegg. Vi ser slamlagertank til høyre og sedimenteringstank til venstre i bildet
Sedimenteringstank løftes inn i byggegrop
Slamlagertank ankommer Sommarøya renseanlegg utenfor Tromsø

Sedimenteringsanlegg

Se teknisk info (pdf)

Sedimenteringsanlegg lages i dimensjoner opp til Di 3,0m. For biltransport kan rørlengdene være inntil 18 meter.
I 2014 ble det levert slike anlegg til Sommarøya og til Tønsnes i Tromsø kommune. Sedimenteringsanleggene fungerer med gravitasjon/ hydraulisk selvfall gjennom systemet. Hovedelementene er sedimenteringstanker, ventilhus/tank med styrte ventiler og slamlagertank.

Videoen over viser produksjon, levering og installasjon av sedimenteringstank til Sommarøya renseanlegg.

Produksjon og levering av slamlagertank til Sommarøya renseanlegg