Enkel interntransport på anleggsplass. 6 meters lengde i ett løft.
Perfekt omfylling.

PE-Profilrør

Se teknisk info (pdf)

Haplast AS produserer og leverer viklede polyetylen rør med maks innvendig diameter på 3.000 mm. Bedriften har i sitt leveringsprogram rør med innvendig diameter på 3.500 (Ca 3.800 utvendig) og rør med innvendig diameter 4.000 mm (Utvendig ca 4.500 mm). Disse må vi importere fra samarbeidspartnere i utlandet.

Rørene leveres i 6 meters byggelengder eller kortere. De kan leveres i valgfrie stivhetsklasser etter kundens behov. Rørene er i praktisk bruk «evigvarende» og vedlikeholdsfrie. De hverken korroderer eller slites ved vanlig bruk.Bruksområder for kulvertene er som små bruer, som veiunderganger for dyr og mennesker, som overføringskulverter for store vannmengder eller som rene infrastruktur kulverter.De skjøtes med muffe og spiss. Skjøtene kan helsveises. Det kan lages endearrangement, utvendige utvaskingstopper, sand stoppere for fiskevandring og andre arrangement etter kundens ønsker.For rør med større diameter enn 2,5 m kreves det alltid spesialtransport med følgebiler.

Videofilmer som viser installasjon og bruk av profilrør til forskjellige formål:

Filmen viser plassering av røret, inn og utløp samt terskler for å gi naturlig vannvei slik at fisk og andre organismer kan fritt forflytte seg gjennom røret. Konstruksjonen sikrer vannføring også ved minimum vannføring. Midt inne i røret ser vi en 0,5 kg ørret som blir skremt av filmeren.