Datablader og beregningsprogram

Se teknisk info (pdf)

Brukes til: datablad-ravarer

Her ligger produsentenes datablader for de mest frekvente råvarene.

Startbank Registreringsbevis HE 3490 LS PE 100     HE 3470 LS PE 80     ME 3440      HE3490LS sikkerhetsdatablad

Insta-Cert. 3010-13  Sellicha 2017     FDV PE80 og PE 100

Program for beregning av vannmengder:

Vannføringsberegning