Datablader og beregningsprogram

Se teknisk info (pdf)

Brukes til: datablad-ravarer

Her ligger produsentenes datablader for de mest frekvente råvarene.

Startbank Registreringsbevis

Insta-Cert. 3010-13  Sellicha 2017     FDV PE80 og PE 100

Program for beregning av vannmengder:

Vannføringsberegning