Avløpskummer

Se teknisk info (pdf)

Brukes til: vann-avlop

Haplast produserer tette avløpskummer i PE.  Bunndelen lages  i mange varianter.

Under ses 110-315 bunndel til 1000  kumrør.  Denne basen har 5 innløp som hver for seg kan bli prefabrikkert for dimensjoner 110 til 315. Kummen har ett utløp som er klargjort for 315,250 eller 200 utløp. Andre utløpsdimensjoner kan på forespørsel klargjøres fra fabrikk. Kummene er konstruert med flat bunn for å forenkle installasjon av kummen i grøft og dette gjør tilkobling av inn og utløps rør enkelt. Tilkoblingsendene er over grøftebunn.  Kummen kan benyttes med fullt grunnvann ned til kote -2,5m. For større leggedyp, kontakt Haplast. I grunnvannsområder anbefales bruk av helsveiste PE rør.

Registrering av byggemål avløpskummer

Video som viser produksjon av vannkum som eksempel:

Video som viser produksjon av vannkum som eksempel: